Reverbal Sign

Reverbalsign-foto-Mikael-Langer-web

dimma längs ensliga vägar mixat med houseinfluenser, en blandning av mystik, vemod och sväng

__________________________________________________________________________________________

Musiken uppstår i stunden, som ett resultat av interaktionen mellan medlemmarna i bandet – och mellan deras maskiner. Både i studion och på scen är det improvisation och hårdvara som får stå i centrum. Reverbal Sign är en stockholmskvartett, som med sin egen variant av electronica låter techno möta melankoliska synthinfluenser. Foto ovan: Mikael Langer