OM FESTIVALEN

Idag luckras teknologierna för både konstnärliga uttryck och sociala nätverk upp. Från den mest navelskådande eam-musiken till den klubbinriktade kulturen uppstår nya spelplatser och konsertformer. Det är nischat och spretar samtidigt åt alla håll. Push lever i skärningspunkten mellan dessa olika genrer och uttryck, teknik och konstarter, men utmärks också av omisskännlig musikalitet. Det ska svänga, vila, spränga, viska, kittla, bråka, vibrera, provocera och aldrig stagnera. Därför ligger det i festivalens natur att alltid söka nya platser och lokaler i Gävle som lämpar sig för innovativa musikupplevelser. Formen blir aldrig statisk utan omformas och omfattar allt från DJ-baserade akter, via ambient, live-elektronik till den mera akademiskt färgade elektroakustiska musiken och alla tänkbara blandformer; dark ambient, text-ljud, soundart, bio-acoustic, fieldrecording…

Gävleregionen har ett långt musikarv som historiskt startar någon gång vid tiden för bildandet av Kungliga Hovkapellet på 1500-talet. Under 1700-talet var det Anders Wesströms stråkkvartetter som stack ut och förbryllade. Senare skulle Bo Lindes musik skapa rubriker. Carin Malmlöf-Forssling var länge nästan ensam kvinna i Föreningen Svenska Tonsättare. Anders Jernbergs folkmusik lever vidare i avhandlingar och gehörstradition. Jazzen. Rocken. Popen. Visan. Alla musikaliska aktiviteter i Gävle konserthus. Musikfesterna i Boulognerskogen. Multimediafestivalen Klangspel i Gävles stadsrum. Bruken och industrimiljöerna med sina crossover-projekt. Startandet av IDKA – Institutet för Digitala Konstarter. Intermediafestivalen Digital Vital på Gävle Teater.

I flera hundra år har det skapats en smältdegel av konstnärligt nyskapande idéer och en plattform för multimodala uttryck; musik, bild, ljud, text, film. Sammantaget bildar alla dessa aktiviteter ett rotsystem och en jordmån för Push fortsatta arbete – att förena Gävles långa musikarv med elektroniskt producerad musik sprungen ur industrialismen.

PUSH produceras sedan 2014 av Kulturföreningen PUSH (f d arrangörsföreningen Lamour), mellan 2010-2013 arrangerades festivalen av Institutet för Digitala Konstarter. Årets festival sker i samarbete med Gävle Teater, och med stöd från Region Gävleborg, Gävle Kommun och Vuxenskolan.

VILL DU VETA MER OM ARBETET BAKOM FESTIVALEN?

Följ oss på Facebook och Instagram!