Jonatan Liljedahl


Jonatan Liljedahl, Spegeln fredag 9 mars kl 19.00

Jonatan Liljedahl är verksam som kompositör, musiker, mjukvaru-utvecklare, och är intresserad av musik och ljud som en väg till transendens och uppenbarelse av verklighetens essens genom perceptionen. I hans elektroakustiska musik är syntesen central både som princip och metod, utforskandes de ljudande resultaten av algoritmisk symmetri och kaos, på många sätt relaterande till naturens inre struktur.

Jonatans musik har framförts live eller från fixed media på ett flertal konserter och festivaler i Sverige och utomlands. Han gav ut albumet “Even while the earth sleeps we travel beneath frozen rivers” tillsammans med Daniel Karlsson på Fylkingen Records i anslutning till Fylkingens 75-års jubileum 2008, samt ett antal utgivningar på små skivbolag, t.ex albumet “Iridium” på Jahr Null Aufnahmen. Han är också en del av World Domination tillsammans med Mattias Petersson och Daniel Karlsson, samt den nya flöjt-elektronik-ensemblen The Opposing Power.

Jonatan Liljedahl is working as composer, musician, softwaredeveloper, and is interested in music and sound as a way to the transcendental and the revelation of the real essence of the perception. In his electro-acoustic music is the synthesis central both as a principle and method, utforskandes the sonic results of algorithmic symmetry and chaos, in many ways relating to nature’s internal structure.

Jonathan’s music has been performed live or fixed media in a variety of concerts and festivals in Sweden and abroad. He released the album “Even while the earth sleeps we travel beneath the frozenrivers” along with Daniel Karlsson on Fylkingen Records relating to Fylkingen 75-years anniversary in 2008, and several releases on small labels, such as the album “Iridium” in Jahr Null Aufnahmen. He is also part of World Domination with Mattias Petersson and Daniel Karlsson, and the new flute-electronics ensemble The Opposing Power.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *