Installation Square Play!

Squareplay! av Simon Carlgren
Visas på IDKA Kulturkiosken 8 – 9 mars 14.00 – 18.00 & 10 mars 12.00 – 15.00

Både områdena konst och teknik kan uppfattas som otillgängligt och uteslutande för den oinvigde. Som publik får du ofta en passiv roll som åskådare eller konsument.

Squareplay är en installation som med hjälp av ljud och bild söker efter att minska avståndet mellan åskådare, konst och teknik genom att göra publiken delaktig i verket.

Squareplay består av animationer och ljudkompositioner som projiceras på en kvadratisk tredimensionell skulptur och styrs av en klaviatur. Genom att publiken spelar på tangenterna skapas och omvandlas ett verk av ljud och ljus på skulpturen och publiken hamnar så i installationens centrum. Squareplay togs fram som en del av ett vernissage som hölls av Högskolan Dalarna i Falun 2011.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *