Kapitel 4:
SYNTH & MOTION

Söndag 21 augusti 12.00 – 17.00
Hemlingby friluftsområde

Det klassiska evenemanget i Hemlingbys motionsspår återvände efter några års frånvaro, denna gång under PUSHs regi. Publiken sprang eller gick runt motionsspåret och upptäckte spännande musik längs vägen. Och för att svara på frågan: de som spelade i skogen var AKB, Alpha Mound, Catterfly , Danjel Sandenor, LEHNBERG, Maneten, Nano Ona, Patrik Sandenor, Robin Forest och Slim Vic!

Självklart bjöd vi också på en traditionell tipsrunda längs spåret där de kluriga frågorna på ett eller annat sätt hade med synthar och elektronisk musik att göra.

Hemlingby friluftsområde är Gävles största rekreationsområde och är beläget i ett stort naturreservat drygt tre kilometer söder om Gävle centrum. Här finns motionsspår, grillplatser och naturstigar. Musiken hittar du längs 2,5 kilometersslingan.


nano ona och akbdanjel sandenor och patrik sandenorcatterfly och robin forestlehnberg och manetenalpha mound och slim vic