PUSH FESTIVAL

En festival som spänner över allt ifrån ambient till konstmusik, som kombinerar nattröj med gryningskonserter, går det?! Självklart, tycker vi, och fyller festivalen med artister som älskar det experimentella, det gränsöverskridande. De mest intressanta musikerna lokalt, nationellt och internationellt.

 

DEN PLATSSPECIFIKA AUDIOVISUELLA KONSERTEN
PUSH söker ständigt nya vägar till den optimala musikupplevelsen, som kombinerar konstens estetiska uttryck och reflektion med konsertens direkthet och publikkontakt. Visualiseringen ska gå djupare i sin betydelse än att bara illustrera och accentuera musikens rörelser och stämningslägen. Därför väljs varje spelplats med omsorg, för att ge varje artist den perfekta inramningen, och för att ge publiken en oförglömlig helhetsupplevelse.

 

GÄVLE –DEN EXPERIMENTELLA MUSIKSTADEN
Gävleregionen har ett lång musikarv som historiskt startar någon gång vid tiden för bildandet av Kungliga Hovkapellet på 1500-talet. Under 1700-talet var det Anders Wesströms stråkkvartetter som stack ut och förbryllade. Senare skulle Bo Lindes musik skapa rubriker. Carin Malmlöf-Forssling var länge nästan ensam kvinna i Föreningen Svenska Tonsättare. Anders Jernbergs folkmusik lever vidare i avhandlingar och gehörstradition. Jazzen. Rocken. Popen. Visan. Alla musikaliska aktiviteter i Gävle konserthus. Musikfesterna i Boulognerskogen. Bruken och industrimiljöerna med sina crossover-projekt. Startandet av IDKA – Institutet för Digitala Konstarter. Ett annat exempel från historien är Gävles omtalade multimediafestival Klangspel som arrangerades under 1980-och 1990-talen. Perspektivet för festivalen var att korsbefrukta musiken med andra konstarter. T ex Hans Tjörneryd, Pierre Holländer och Mikael Strömbergs Status Limbus för konstflyg, rökskulpturer och elektronmusik. Liveakter som den ”Orkestern Maskin” genomfördes utomhus i Esplanaden, centrala Gävle. Hans Tjörneryds Limbusation Expedition ställde ut Forsbacka soptipp och Avans gamla flygfält som konsthallar.

I flera hundra år har det skapats en smältdegel av konstnärligt nyskapande idéer och en plattform för multimodala uttryck; musik, bild, ljud, text, film. Sammantaget bildar alla dessa aktiviteter ett rotsystem och en jordmån för PUSH fortsatta arbete; att förena Gävles långa musikarv med elektroniskt producerad musik med rötter i industrialismen, och att bryta tradition och förnyelse mot varandra i kontraster och stilistiska motsatser.

 

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN SJÄLVKLARHET
I genrer som ofta överrepresenteras av män slår PUSH vakt om jämställdheten, såväl på scenen som bakom. Genom att lyfta fram kvinnliga artister skapar vi förutsättningar för att hela musiklivet lever och utvecklas. I arbetet med PUSH letar vi också efter artister som delar vår vision om mångfald och nyfikenhet, som kombinerar en vilja att skapa delaktighet med en stark konstnärlig integritet.

 

PUSH produceras sedan 2014 av Kulturföreningen PUSH (f d arrangörsföreningen Lamour), mellan 2010-2013 arrangerades festivalen av Institutet för Digitala Konstarter. Festivalen arrangeras med stöd från Kulturrådet, Region Gävleborg, Gävle Kommun och Vuxenskolan.

VILL DU VETA MER OM ARBETET BAKOM FESTIVALEN?

Följ oss på Facebook och Instagram!