Kapitel 6:
SAKRALA LJUDLANDSKAP

OLOF DAVID ÅHLÉN + SUPPORT SLIM VIC

Söndag 26 februari 16.00
Heliga Trefaldighets Kyrka

Ett möte mellan det finstämda, det experimentella och det sakrala som inleddes med ett smakprov från Gävleartisten Viktor "Slim Vic" Zeidners kommande album; en soundtrack till det kollektiva minnet av snökaoset 1998 i Gävle.

Därefter bjöd Olof David Åhlén, Stockholmsbaserad artist, producent, curator och konstnär, på improvisationer med en kontemplativ ton. Den ordlösa röstens möte med analog elektronik. Suggestiva, abstrakta ljudlandskap med ett sakralt anslag. David drev tidigare Skaiv, en scen för experimentell musik och har samarbetat med artister och musiker som Stefan Östersjö, Mariam Wallentin, Sofia Jernberg och Maria W Horn. Förra året släppte han kassetten/EPn 'Advent' via labeln SOMA Labs Music.

Arrangemanget var ett samarbete med Svenska kyrkan.

Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle uppfördes vid mitten av 1600-talet på grunden av en medeltida trefaldighetskyrka, som förstörts vid en eldsvåda. Invigningen skedde den 14 juli 1654. Kyrkan har sedan genomgått en rad om- och tillbyggnader. Den senaste renoveringen skedde på 1970-talet och leddes av arkitekt Rolf Bergh.

1780 revs den klockstapel, som tidigare stått norr om kyrkan, och kyrkan försågs med ett torn. I tornet finns fyra kyrkklockor, den äldsta - storklockan - från 1655.


slim vicOlof David Åhlén