RIPOSTE
ERIK SATIE

CAFÉKULTUR OCH PIANOMUSIK MED EN UNDERTON AV PARIS

18 OKTOBER
12.00-17.00
LITTLE ART CAKERY

Komposition: Mikael Strömberg.
Deltagande musiker: Mirco Tinacci, Emma Sörensen, Camilla Dal, Michael Cavini, Johan Tkatjenko Sundberg, AKB, Viktor Zeidner, och Mikael Strömberg.

Doften av bröd, klirrande bestick, ljudet av en kaffemaskin, ett piano, en flöjt, en gitarr… Och en melodi som tål att upprepas.

Riposte Erik Satie, ett nyskrivet stycke av Mikael Strömberg, är en omtolkning av idén bakom Erik Saties Vexations ("trakasserier"). ”Riposte” betyder svar, till svars, angrepp - som ett svar till Satie och som ett stilla angrepp på tidens gång. Saties Vexations anses vara en av historiens längsta musikstycken. En föreställning varar 14 eller 28 timmar, beroende på hur kompositörens anteckningar tolkas.  Och ändå består stycket bara av tre rader, som alla är variationer på samma tema. Den ansenliga längden beror delvis på det långsamma tempot, men framförallt kommer den sig av en kommentar från kompositören som antyder att stycket ska upprepas 840 gånger.

Hur många gånger de Riposte Erik Satie hann spelas under de fem timmar konserten pågick vet vi inte, men besökarna dröjde sig kvar länge, länge…

MIKAEL STRÖMBERG

EMMA SÖRENSEN

AKB

 

JOHAN TKATJENKO SUNDBERG

MIRCO TINACCI

 

VIKTOR ZEIDNER

CAMILLA DAL

 

MICHAEL CAVINI